REGULAMENT FTRM
Regulamentul oficial privind organizarea și desfășurarea evenimentelor Federației de Triatlon din Republica Moldova
1. Reguli generale
În competițiile de triatlon, precum și în alte discipline ale „triatlonului", desfășurate de către federația sportivă, acreditată în disciplina sportivă „triatlon" (denumită în continuare FTRM), este implicat un număr mare de sportivi. Tactica de desfășurare a cursei face parte din interacțiunea dintre participanți.

Sportivii trebuie:

• Să-și manifeste abilitățile sportive pe toată durata competiției;

• Să conștientizeze și să poarte responsabilitatea pentru propria siguranță;

• Să cunoască, să înțeleagă și să respecte prezentul Regulament, afișat pe site-ul oficial al FTRM (ftrm.md), precum și Regulamentul Uniunii Internaționale de Triatlon (ITU), afișat pe site-ul www.triathlon.org;

• Să respecte regulile traficului rutier și să urmeze instrucțiunile organizatorilor;

• Să fie respectuoși cu sportivii, organizatorii, arbitrii, voluntarii și spectatorii;

• Să evite utilizarea limbajului obscen;

• Să anunțe arbitrii cu privire la ieșirea de pe distanță. În caz contrar, acest lucru poate duce la suspendarea temporară din competiție;

• Să participe la competiție fără ajutorul cuiva, cu excepția arbitrilor și a personalului organizatorilor cursei;

• Să evite orice fel de demonstrație a propagandei politice, religioase, rasiale sau sexuale;

• Să nu arunce gunoiul sau echipamentul de-a lungul traseului, cu excepția locurilor special amenajate, cum ar fi punctele de alimentație și cele de colectare a gunoiului. Sportivul trebuie să poarte cu el toate articolele folosite în timpul cursei și să le lase în locurile special amenajate în zona de tranzit;

• Să nu încerce să obțină avantaje nedrepte prin folosirea resurselor de transport și a altor obiecte;

• Să nu se abată de la traseul stabilit;

• Să nu utilizeze niciun fel de dispozitiv care să-i distragă atenția de la cei din jur.


2.1. Admiterea la competiție
Înmânarea pachetului de start și admiterea participantului la Competiție se efectuează doar după ce acesta prezintă personal următoarele documente Organizatorilor Competiției:

• Buletinul de identitate în original;

• Declarația de răspundere semnată;

• Pentru participanții cu vârsta sub 18 ani - originalul acordului semnat de către părinți, care îi permite participarea la Competiție.

În cazul lipsei actului de identitate, participantul nu este admis la Competiție și nu primește numărul și pachetul de start.

Înregistrându-se la Competiție, sportivul acceptă dispozițiile și regulile prevăzute în Regulamentul dat. Respectarea și acceptarea acestor reguli este condiția de bază pentru participarea la Competițiile FTRM. Dacă regulile specificate în prezentul Regulament contravin în vreun fel regulilor de organizare a altor competiții de triatlon ale ITU, atunci se acordă prioritate normelor specificate în prezentul Regulament. De asemenea, principalele prevederi ale Regulamentului vor fi anunțate și la briefing-ul, care se va desfășura înainte de startul Competițiilor.
2.2. Declarația de răspundere
Înainte de fiecare competiție, toți participanții trebuie să completeze și să semneze o Declarație de răspundere, care indică faptul că sunt apți, din punct de vedere medical, să participe.

Este interzisă participarea la Competiție a persoanelor, care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri, sau care se află sub influența acestora, a persoanelor, care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice, sau alte obiecte, care pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului.

Persoanele, care vor încălca aceste prevederi, vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.
3.1. Arbitrii de traseu, Delegații tehnici și Juriul
Competiția va fi evaluată de către o echipă de delegați tehnici și arbitri ai FTRM.

Delegații tehnici și echipa de arbitri va fi formată din cel puțin 20 de persoane, care își vor desfășura activitatea pe tot teritoriul evenimentului și vor monitoriza respectarea traseului și a prezentului Regulament de către participanții la Competiție.

Delegații tehnici vor sancționa orice nerespectare a prezentului Regulament cu un avertisment, o pedeapsă de timp sau o descalificare, în funcție de severitatea încălcării.

Dacă arbitrul va observa o încercare de a „tăia calea" (scurtarea traseului sau abaterea de la acesta), participantul, care și-a permis această acțiune va fi descalificat.
3.2. Juriul
Juriul va răspunde pentru toate deciziile contestate. Compoziția acestuia va fi anunțată la adunarea tehnică, care va avea loc înainte de startul Competiției.
3.3. Încălcarea regulilor și amenzile
Competiția se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament. Nivelul încălcărilor poate fi evaluat doar de către arbitrii oficiali, chiar dacă încălcarea nu este indicată, dar arbitrul a considerat că avantajul a fost obținut în mod incorect, sau că a fost creată o situație periculoasă în timpul competiției.

Descalificarea participantului este pedeapsa pentru încălcarea intenționată sau foarte gravă a regulilor, încălcările repetate sau a comportamentului nesportiv. Sancțiunile / avertismentele se vor pronunța verbal. Fiecare participant este responsabil pentru conștientizarea și înțelegerea prezentului Regulament.
3.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor
Contestațiile participanților vor fi examinate în cortul arbitrilor, situat lângă linia de finiș. De asemenea, participanții vor avea la dispoziție formulare speciale pentru depunerea contestațiilor.

Contestația va trebui depusă personal de către sportiv sau, în cazul unei ștafete, de către un membru al echipei, în termen de cel mult 30 de minute de la finalizarea cursei la care au participat. Contestația va fi examinată de către Comisia de arbitri.
4.1. Condiții administrative (în timpul curselor)
Responsabil pentru organizarea evenimentului este Organizatorul - Federația de Triatlon din Republica Moldova, care desfășoară evenimentul.

Participanții, care părăsesc cursa în timpul competiției, sunt rugați să intre în zona „Start / Finiș" pentru a informa arbitrii traseului în cauză despre ieșirea de pe distanță.

În cazul traumelor, Regulamentul competiției prevede acordarea asistenței medicale, punctul căreia este situat în apropierea zonei de „Start / Finiș".
4.2. Condiții administrative excepționale
În situațiile excepționale, care pot împiedica desfășurarea în siguranță a evenimentului (de exemplu, în cazul condițiilor meteorologice extreme) și care nu pot fi prevăzute, evenimentul dat va fi amânat sau anulat.

În cazul amânării sau anulării evenimentului, taxele pentru participare nu vor fi rambursate. În cazul anulării, participanții vor primi câte un pachet de start integral.
4.3. Condiții administrative generale
Conform legislației în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată în cel mult șapte zile de la încheierea evenimentului, pe site-ul oficial al acestuia.

Astfel, organizatorii se angajează să mențină confidențialitatea datelor cu caracter personal a participanților / câștigătorilor Competiției și să le utilizeze în conformitate cu prezentul Regulament oficial, cu Declarația de răspundere a Participantului și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Concurenților li se interzice să arunce orice fel de deșeuri și gunoi în zona de desfășurare a Competiției sub sancțiunea descalificării din Competiție. Aceștia trebuie să folosească coșurile de gunoi, plasate în zonă sau sacii de gunoi, oferiți de către organizatori în zona de „Start / Finiș". La finalizarea evenimentului, organizatorii garantează colectarea deșeurilor și amplasarea lor în zonele special amenajate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament înainte de data de începere a competițiilor și se angajează să informeze participanții despre modificările efectuate pe site-ul oficial și la locul de desfășurare a competițiilor.