• Română
  • Русский
  • English

REGULAMENT FTRM

Regulamentul oficial privind organizarea și desfășurarea evenimentelor Federației de Triatlon din Republica Moldova

SECȚIUNEA NR.1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIILOR

Competiția Federației de Triatlon din Republica Moldova, denumită în continuare „Competiție”, este organizată în scopul promovării triatlonului ca disciplină sportivă în masă și al susținerii triatloniștilor moldoveni, care participă la competițiile internaționale. Concurenții sunt obligați să respecte termenii prezentului Regulament oficial al competițiilor (denumit în continuare „Regulament oficial”). Prin participarea la Competiție, participanții sunt de acord să respecte toate prevederile, termenii și condițiile acestui Regulament și legislația în vigoare a RM, precum și să se familiarizeze și să semneze Declarația de răspundere, oferită de către Organizatori în timpul înregistrării, precum și în ziua desfășurării evenimentului, în timpul confirmării înregistrării.

1. Reguli generale

În competițiile de triatlon, precum și în alte discipline ale „triatlonului”, desfășurate de către federația sportivă, acreditată în disciplina sportivă „triatlon” (denumită în continuare FTRM), este implicat un număr mare de sportivi. Tactica de desfășurare a cursei face parte din interacțiunea dintre participanți. 

Sportivii trebuie:

• Să-și manifeste abilitățile sportive pe toată durată competiției;

• Să conștientizeze și să poarte responsabilitatea pentru propria siguranță;

• Să cunoască, să înțeleagă și să respecte prezentul Regulament, afișat pe site-ul oficial al FTRM (ftrm.md), precum și Regulamentul Uniunii Internaționale de Triatlon (ITU), afișat pe site-ul www.triathlon.org;

• Să respecte regulile traficului rutier și să urmeze instrucțiunile organizatorilor;

• Să fie respectuoși cu sportivii, organizatorii, arbitrii, voluntarii și spectatorii;

• Să evite utilizarea limbajului obscen;

• Să anunțe arbitrii cu privire la ieșirea de pe distanță. În caz contrar, acest lucru poate duce la suspendarea temporară din competiție;

• Să participe la competiție fără ajutorul cuiva, cu excepția arbitrilor și a personalului organizatorilor cursei;

• Să evite orice fel de demonstrație a propagandei politice, religioase, rasiale sau sexuale;

• Să nu arunce gunoiul sau echipamentul de-a lungul traseului, cu excepția locurilor special amenajate, cum ar fi punctele de alimentație și cele de colectare a gunoiului. Sportivul trebuie să poarte cu el toate articolele folosite în timpul cursei, și să le lase în locurile special amenajate în zona de tranzit;

• Să nu încerce să obțină avantaje nedrepte prin folosirea resurselor de transport și a altor obiecte;

• Să nu se abată de la traseul stabilit;

• Să nu utilizeze niciun fel de dispozitiv, care să-i distragă atenția de la cei din jur. 

2.1. Admiterea la competiție

Înmânarea pachetului de start și admiterea participantului la Competiție se efectuează doar după ce acesta prezintă personal următoarele documente Organizatorilor Competiției:

• Buletinul de identitate în original;

• Declarația de răspundere semnată;

• Pentru participanții cu vârsta sub 18 ani - originalul acordului semnat de către părinți, care îi permite participarea la Competiție.

În cazul lipsei actului de identitate, participantul nu este admis la Competiție și nu primește numărul și pachetul de start. 

Înregistrându-se la Competiție, sportivul acceptă dispozițiile și regulile prevăzute în Regulamentul dat. Respectarea și acceptarea acestor reguli este condiția de bază pentru participarea la Competițiile FTRM. Dacă regulile specificate în prezentul Regulament contravin în vreun fel regulilor de organizare a altor competiții de triatlon ale ITU, atunci se acordă prioritate normelor specificate în prezentul Regulament. De asemenea, principalele prevederi ale Regulamentului vor fi anunțate și la briefing-ul, care se va desfășura înainte de startul Competițiilor. 

2.2. Declarația de răspundere

Înainte de fiecare competiție, toți participanții trebuie să completeze și să semneze o Declarație de răspundere, care indică faptul că sunt apți, din punct de vedere medical, să participe.

Este interzisă participarea la Competiție a persoanelor, care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri, sau care se află sub influența acestora, a persoanelor, care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene, sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice, sau alte obiecte, care pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a evenimentului.

Persoanele, care vor încălca aceste prevederi, vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, cu sprijinul organelor de poliție, dacă va fi cazul.

3.1. Arbitrii de traseu, Delegații tehnici și Juriul

Competiția va fi evaluată de către o echipă de delegați tehnici și arbitri ai FTRM.

Delegații tehnici și echipa de arbitri va fi formată din cel puțin 20 de persoane, care își vor desfășura activitatea pe tot teritoriul evenimentului și vor monitoriza respectarea traseului și a prezentului Regulament de către participanții la Competiție.

Delegații tehnici vor sancționa orice nerespectare a prezentului Regulament cu un avertisment, o pedeapsă de timp sau o descalificare, în funcție de severitatea încălcării.

Dacă arbitrul va observa o încercare de a „tăia calea” (scurtarea traseului sau abaterea de la acesta), participantul, care și-a permis această acțiune va fi descalificat.

3.2. Juriul

Juriul va răspunde pentru toate deciziile contestate. Compoziția acestuia va fi anunțată la adunarea tehnică, care va avea loc înainte de startul Competiției.

3.3. Încălcarea regulilor și amenzile

Competiția se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament. Nivelul încălcărilor poate fi evaluat doar de către arbitrii oficiali, chiar dacă încălcarea nu este indicată, dar arbitrul a considerat că avantajul a fost obținut în mod incorect, sau că a fost creată o situație periculoasă în timpul competiției. 

Descalificarea participantului este pedeapsa pentru încălcarea intenționată sau foarte gravă a regulilor, încălcările repetate sau a comportamentului nesportiv. Sancțiunile / avertismentele se vor pronunța verbal. Fiecare participant este responsabil pentru conștientizarea și înțelegerea prezentului Regulament.

3.4. Depunerea și soluționarea contestațiilor

Contestațiile participanților vor fi examinate în cortul arbitrilor, situat lângă linia de finiș. De asemenea, participanții vor avea la dispoziție formulare speciale pentru depunerea contestațiilor.

Contestația va trebui depusă personal de către sportiv sau, în cazul unei ștafete, de către un membru al echipei, în termen de cel mult 30 de minute de la finalizarea cursei la care au participat. Contestația va fi examinată de către Comisia de arbitri.

4. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

4.1. Condiții administrative (în timpul curselor)

Responsabil pentru organizarea evenimentului este Organizatorul - Federația de Triatlon din Republica Moldova, care desfășoară evenimentul.

Participanții, care părăsesc cursa în timpul competiției, sunt rugați să intre în zona „Start / Finiș” pentru a informa arbitrii traseului în cauză despre ieșirea de pe distanță.

În cazul traumelor, Regulamentul competiției prevede acordarea asistenței medicale, punctul căreia este situat în apropierea zonei de „Start / Finiș”.

4.2. Condiții administrative excepționale

În situațiile excepționale, care pot împiedica desfășurarea în siguranță a evenimentului (de exemplu, în cazul condițiilor meteorologice extreme) și care nu pot fi prevăzute, evenimentul dat va fi amânat sau anulat.

În cazul amânării sau anulării evenimentului, taxele pentru participare nu vor fi rambursate. În cazul anulării, participanții vor primi câte un pachet de start integral.

4.3. Condiții administrative generale

Conform legislației în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată în cel mult șapte zile de la încheierea evenimentului, pe site-ul oficial al acestuia.

Astfel, organizatorii se angajează să mențină confidențialitatea datelor cu caracter personal a participanților / câștigătorilor Competiției și să le utilizeze în conformitate cu prezentul Regulament oficial, cu Declarația de răspundere a Participantului și cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Concurenților li se interzice să arunce orice fel de deșeuri și gunoi în zona de desfășurare a Competiției sub sancțiunea descalificării din Competiție. Aceștia trebuie să folosească coșurile de gunoi, plasate în zonă sau sacii de gunoi, oferiți de către organizatori în zona de „Start / Finiș”. La finalizarea evenimentului, organizatorii garantează colectarea deșeurilor și amplasarea lor în zonele special amenajate. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament înainte de data de începere a competițiilor și se angajează să informeze participanții despre modificările efectuate pe site-ul oficial și la locul de desfășurare a competițiilor.

SECȚIUNEA NR. 2. „KIDS INDOOR TRIATHLON”

1. DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII COMPETIȚIEI

2. FORMATUL COMPETIȚIEI

2.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice copil implicat în triatlon, înot sau alergare, a cărui stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

Competiția se va desfășura pentru patru categorii de vârstă cu starturi și distanțe separate:

- copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 10 ani

100 m de înot, 2,5 km de ciclism, 1 km de alergare;

- copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 13 ani

200 m de înot, 5 km de ciclism, 1.5 km de alergare;

 - copii cu vârsta cuprinsă între 14-15 ani 

200 m de înot, 5 km de ciclism, 1.5 km de alergare;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani 

200 m de înot, 5 km de ciclism, 1.5 km de alergare;

2.1. Înregistrarea

Înregistrarea este obligatorie și se realizează pe site-ul oficial al competiției:  www.ftrm.md.

 Atenție! Numărul participanților este limitat. Numărul locurilor disponibile la Competiție - 80 de persoane. La atingerea limitei locurilor disponibile, înregistrarea se va încheia automat.

 Formularele în care nu au fost completate toate datele, precum și înregistrările neachitate, vor fi considerate incomplete și vor fi anulate.

 2.2. Distribuirea pachetelor de start

Pachetele de start vor fi emise în ziua desfășurării Competiției. Participanții trebuie să fie prezenți personal la primirea pachetului de start. Emiterea acestora se efectuează numai la prezentarea unui act de identitate (adeverința de naștere), precum și a Declarației de răspundere, completată de către părinți cu datele din pașaport și semnătura acestora.

2.3. Informații generale despre Competiție

Startul va avea loc în valuri, în funcție de numerele de start, atribuite participanților la înregistrare. Fiecare val va începe la un anumit moment, conform programului. Listele participanților și a numerelor de valuri vor fi publicate din timp pe site-ul oficial al Competiției.

10:00–10:20 1 val: numerele din intervalul 1-10

10:20–10:40 al 2-lea val: numerele din intervalul 11-20

10:40–11:00 al 3-lea val: numerele din intervalul 21-30

11:00–11:20 al 4-lea val: numerele din intervalul 31-40              

11:20–11:40 al 5-lea val: numerele din intervalul 41-50

11:40–12:00 al 6-lea val: numerele din intervalul 51-60

12:00–12:20 al 7-lea val: numerele din intervalul 61-70

12:20–12:40 al 8-lea val: numerele din intervalul 71-80

 Participanții, care vor achita taxa de înregistrare în ziua evenimentului, vor fi înregistrați automat în ultimele valuri.

2.3.1 Etapa de înot

Etapa de înot se va desfășura într-o piscină cu o lungime de 25 m. Participanții urmează să se deplaseze numai pe culoarul alocat.

Pentru grupul de vârstă de 8-10 ani, distanța etapei de înot este de 100 de metri.

Pentru grupurile de vârstă: 11-13 ani, 14-15 ani, 16-17 ani, distanța etapei de înot este de 200 de metri.

Participanții pot folosi orice stil de înot, se pot sprijini pe fundul piscinei sau se pot odihni, ținându-se de culoarele despărțitoare sau de bordura piscinei.

Înotătorii nu au voie să folosească sau să pună pe ei orice obiect, care îmbunătățește viteza, rezistența sau flotabilitatea.

Regulamentul permite: costume de baie, ochelari de înot, cleme pentru nas și dopuri pentru urechi, precum și un costum pentru triatlon, dacă nu acoperă genunchii și coatele. Pentru cursa de înot este obligatorie prezența unei căști oficiale de înot. Toți înotătorii trebuie să aibă un număr de participare clar vizibil, desenat cu vopsea indelebilă pe antebraț.

2.3.2 Zona de tranzit

Zona de tranzit din cadrul Competiției este convențională și este situată în zona piscinei. După finalizarea etapei de înot, participantul trebuie să scoată casca de înot și să îmbrace un tricou, pantalonii scurți și pantofii. Ajutarea participantului la schimbarea hainelor este strict interzisă. Pentru schimbul hainelor, pot fi folosite și vestiarele special amenajate.

Numărul participantului va fi dotat cu o bandă elastică. Fiecare participant la cursa de ciclism va trebui să-l plaseze pe spate, iar apoi să-l întoarcă în zona pieptului / abdomenului, în timpul cursei de alergare.

La etapele de alergare și ciclism este strict interzisă participarea cu trunchiul gol.

2.3.3. Etapa de ciclism

Etapa de ciclism va avea loc pe biciclete staționare.

Pentru categoria de vârstă de 8-10 ani, lungimea etapei va fi de 2,5 km.

Iar pentru restul categoriilor de vârstă: 11-13 ani, 14-15 ani, 16-17 ani, lungimea etapei va fi de 5 km.

2.3.4. Etapa de alergare

Etapa de alergare va avea loc pe benzi de alergat.

Pentru categoria de vârstă de 8-10 ani, lungimea etapei va fi de 1 km.

Iar pentru restul categoriilor de vârstă: 11-13 ani, 14-15 ani, 16-17 ani, lungimea etapei va fi de 1,5 km.

2.3.5. Cronometrajul Competiției

Cronometrajul se va efectua cu ajutorul unui cronometru. Rezultatele oficiale vor fi publicate pe site-ul: www.ftrm.md.    

Câștigătorii vor fi determinați după suma rezultatelor distanțelor depășite (înot, ciclism, alergare), ținând cont de timpul petrecut în zona de tranzit.

2.4. Înregistrarea

Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului on-line de pe site-ul www.ftrm.md. Locurile nu pot fi transferate, iar contribuțiile bănești nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de 8 ani.

Costul participării:

• 400 de lei

2.5. Declarația de răspundere

Toți părinții (tutorii) participanților la Competiție trebuie să completeze și să semneze Declarația de  răspundere, care indică faptul că copii lor sunt apți, din punct de vedere medical, să participe la competiție.

Cu termenii Declarației va fi posibil de familiarizat din timp pe site-ul www.ftrm.md, și, apoi de prezentat organizatorilor la primirea pachetului de start.

2.6.1. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții sunt afișate pe pagina programului evenimentului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

3. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

3.1. Titluri și premii

Premiile simbolice vor fi acordate participanților în următoarele categorii:

8-10 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

11-13 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete 

14-15 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete 

16-17 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc în conformitate cu programul oficial anunțat pe site.

SECȚIUNEA NR. 3. „INDOOR TRIATHLON”

1. Data și locul desfășurării Competiției:

2. FORMATUL COMPETIȚIEI

2.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice persoană implicată în triatlon, înot sau alergare, a cărei stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

Vârsta minimă de participare:

La competiție pot participa doar persoanele, care au împlinit vârsta de 18 ani.

Distanța cursei: 400 m de înot + 10 km de ciclism + 2,5 km de alergare.

2.2 Înregistrarea

Înregistrarea este obligatorie și se realizează pe site-ul oficial al evenimentului: www.ftrm.md.

Atenție! Numărul participanților este limitat. Numărul locurilor disponibile la competiție - 80 de persoane. La atingerea limitei locurilor disponibile, înregistrarea se va încheia automat. Formularele în care nu au fost completate toate datele, precum și înregistrările neachitate, vor fi considerate incomplete și vor fi anulate.

2.3 Distribuirea pachetelor de start

Pachetele de start vor fi emise în ziua desfășurării competiției. Participanții trebuie să fie prezenți personal la primirea pachetului de start. Emiterea acestora se efectuează numai la prezentarea unui act de identitate, precum și a Declarației de răspundere completate.

2.4. Informații generale despre Competiție

Startul va avea loc în valuri, în funcție de numerele de start, atribuite participanților la înregistrare. Fiecare val va începe la un anumit moment, în funcție de program. Listele participanților și numerele valurilor vor fi publicate din timp pe site-ul oficial al Competiției.

10:00–10:30 1 val: numerele din intervalul 1-10

10:30–11:00 al 2-lea val: numerele din intervalul 11-20

11:00–11:30 al 3-lea val: numerele din intervalul 21-30

11:30–12:00 al 4-lea val: numerele din intervalul 31-40

12:00–12:30 al 5-lea val: numerele din intervalul 41-50

12:30–13:00 al 6-lea val: numerele din intervalul  51-60

13:00–13:30 al 7-lea val: numerele din intervalul 61-70

13:30–14:00 al 8-lea val: numerele din intervalul  71-80

Participanții, care vor achita taxa de înregistrare cu o zi înainte de Competiție, vor fi înregistrați automat în ultimele valuri.

 2.4.1 Etapa de înot

Etapa de înot se va desfășura într-o piscină cu o lungime de 25 m. Participanții urmează să se deplaseze numai pe culoarul alocat. Distanța etapei de înot este de 400 de metri.

Participanții pot folosi orice stil de înot. Se permite împingerea cu picioarele de la fundul piscinei doar la începutul și la sfârșitul fiecărui culoar.

Înotătorii nu au voie să folosească sau să pună pe ei orice obiect, care îmbunătățește viteza, rezistența sau flotabilitatea.

Sunt permise: costume de baie, ochelari de înot, cleme pentru nas și dopuri pentru urechi, precum și un costum pentru triatlon, dacă nu acoperă genunchii și coatele. Pentru cursa de înot este obligatorie prezența unei căști oficiale de înot. Toți înotătorii trebuie să aibă un număr de participare clar vizibil, desenat cu vopsea indelebilă pe antebraț.

Termen limită (Cut off) – 25 min;

2.4.2. Zona de tranzit 

Zona de tranzit din cadrul Competiției este convențională și este situată în zona piscinei. După etapa de înot, participantul trebuie să scoată casca de înot și să îmbrace un tricou, pantalonii scurți și pantofii. 

La etapele de alergare și ciclism este strict interzisă participarea cu trunchiul gol. Pentru schimbul hainelor, pot fi folosite și vestiarele special amenajate.

Numărul participantului va fi dotat cu o bandă elastică. Fiecare participant la cursa de ciclism va trebui să-l plaseze pe spate, iar apoi să-l întoarcă în zona pieptului / abdomenului, în timpul cursei de alergare.

2.4.3 Etapa de ciclism:

Etapa de ciclism va avea loc pe biciclete staționare. Lungimea etapei va fi de 10 km, după care arbitrul va da o comandă, care va semnaliza sfârșitul etapei. Participantului i se interzice să pedaleze cu trunchiul gol. Este permisă utilizarea propriilor pantofi de ciclism. Bicicletele staționare sunt echipate cu pedale de contact de tip SPD. Este interzisă atașarea pantofilor de bicicletă înainte de începerea etapei de ciclism.

Termen limită (Cut off) – 40 min;

2.4.4 Etapa de alergare

Etapa de alergare se va desfășura pe benzi de alergat. Lungimea acesteia este de 2,5 kilometri, după care arbitrul va da o comandă, care va semnaliza sfârșitul etapei. Este interzisă alergarea cu trunchiul gol;

Termen limită (Cut off) – 25 min;

2.5 Cronometrajul competiției

Cronometrajul se va efectua cu ajutorul unui cronometru. Rezultatele oficiale vor fi publicate pe site-ul: www.ftrm.md.

Câștigătorii vor fi determinați după suma rezultatelor distanțelor depășite (înot, ciclism, alergare), ținând cont de timpul petrecut în zona de tranzit.

2.6. Înregistrarea

Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului on-line de pe site-ul www.ftrm.md. Locurile nu pot fi transferate, iar contribuțiile bănești nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2.7. Costul participării:

• 400 de lei;

• Cu două săptămâni înainte de competiție, costul se ridică până la 500 de lei;

2.8. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții sunt afișate pe pagina programului evenimentului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri și premii

Premiile simbolice vor fi acordate participanților în următoarele categorii:

-       locurile 1-3, femei;

-       locurile 1-3, bărbați;

Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc în conformitate cu programul oficial anunțat pe site.

SECȚIUNEA NR. 4. „CRITERIUM KIDS DUATHLON”

1.Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția „Criterium Kids Duathlon” va avea loc sâmbătă, 25 mai 2019, în Piața Marii Adunări Naționale (zona și traseele competiției sunt marcate pe harta oficială, afișată pe site-ul evenimentului).

 2. FORMATUL COMPETIȚIEI

3.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice copil implicat în duathlon, ciclism sau alergare, a cărui stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

Categoriile de vârstă pentru participarea la „CRITERIUM KIDS DUATHLON”:

 • 5-6 ani

• 7-8 ani

• 9-10 ani

• 11-13 ani

Vârsta participanților se stabilește pentru data de 25.05.2019.

2.2. Distanțele curselor:

Participanții urmează să depășească următoarele distanțe:

• Categoria 5-6 ani: alergare - 300 m, ciclism - 750 m;

• Categoria 7-8 ani: alergare - 300 m, ciclism - 750 m;

• Categoria 9-10 ani: alergare - 600 m, ciclism - 1200 m, alergare - 450 m;

• Categoria 11-13 ani: alergare - 1200 m, ciclism - 2400 m, alergare - 750 m;

2.3. Traseul competiției:

Traseul, pe care se va desfășura competiția, va fi protejat de garduri de 2 metri, benzi cu semnal și conuri. Organizatorii vor avea grijă ca mareșalii traseului să fie în puncte prestabilite înainte de începerea cursei. Mareșalii vor fi responsabili pentru depășirea traseului în siguranță deplină pentru toți concurenții, precum și pentru respectarea regulilor prevăzute în prezentul Regulament.

Participanții care nu vor respecta traseul oficial sau vor „tăia din distanță” în orice mod (se vor deplasa pe un traseu, care le va oferi avantaje competitive), vor fi descalificați.

Harta oficială detaliată a traseului competiției este plasată pe site-ul evenimentului în secțiunea „Harta”.

2.3.2. Zona de tranzit

Intrarea și ieșirea din zona de tranzit vor fi păzite. Accesul în zona de tranzit va fi permis numai participanților.

EXPLICAREA PRIVIND PĂZIREA ZONEI DE TRANZIT:

1. Supraveghere video;

2. Accesul va fi permis numai pe baza numărului de bicicletă;

3. Zona va fi păzită de serviciul de securitate.

Plasarea bicicletelor în zona de tranzit se va efectua în conformitate cu programul oficial. Din motive de securitate, în zona de tranzit nu se va permite de intrat după expirarea unui anumit interval de timp, cu excepția participanților, care se află în zonă pe parcursul cursei, chiar dacă startul cursei la care participă încă nu a fost dat. Bicicleta trebuie plasată în segmentul suportului, special alocat în funcție de numărul de participare și de cursa la care participă sportivul. Suportul pentru biciclete va fi marcat cu o serie de numere pentru fiecare segment, în care participantul va putea plasa bicicleta.

2.3.3 Traseul etapei de ciclism

De-a lungul traseului etapei de ciclism, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 600 de metri.

Depășirea

- Se va considera că un sportiv a depășit pe altul, atunci când roata sa din față a depășit-o pe cea din spate a adversarului;

- Sportivii vor trebui să se deplaseze doar pe o parte a drumului, pentru a permite depășirea și a nu bloca pe alți sportivi.

2.3.4 Traseul etapei de alergare

De-a lungul traseului, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 600 de metri.

2.4. Înregistrarea

Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului on-line de pe site-ul www.criterium.md. Locurile nu pot fi transferate, iar contribuțiile bănești nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de cinci ani.

Atenție! Numărul participanților este limitat. La atingerea limitei locurilor disponibile, înregistrarea se va încheia automat. Formularele în care nu au fost completate toate datele, precum și înregistrările neachitate, vor fi considerate incomplete și vor fi anulate.

2.5. Costul participării:

• Costul participării este de 200 de lei.

• Cu două săptămâni înainte de competiție, costul se va ridica până la 300 de lei;

2.7. Echipamentul și condițiile Competiției. Numerele de participare

Participanții vor participa la Competiție, folosind propriul echipament. În timpul competiției, participanții sunt sfătuiți să poarte echipamentul adecvat condițiilor meteorologice curente.

Numerele de participare și cipul de cronometrare vor fi puse la dispoziție de către organizatori și vor fi înmânate concurenților după completarea și semnarea Declarațiilor de răspundere.

Numărul de participare va fi prevăzut cu elastic și va trebui purtat pe spatele fiecărui concurent la proba de ciclism, apoi întors pentru a fi în zona pieptului/abdomenului la proba de alergare, astfel încât să fie vizibil. Numărul de participare nu poate fi alterat (tăiat, decupat, împăturit) sau acoperit în nici un fel.

 Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toți concurenții etapei de ciclism.

Bicicletele acceptate sunt cele cu profil de triatlon, cursiere, MTB și ciclocros. Ele trebuie să fie în stare bună cu frâne funcționale la ambele roți.

Nu sunt permise bicicletele TT, aerobarurile, precum și prezența roților auxiliare.

2.8. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții  sunt afișate pe pagina programului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

2.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se efectuează în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire, folosind cipul de cronometrare de tip brățară, se va cronometra timpul în care fiecare participant va reuși să parcurgă întregul traseu. 

Cipurile vor trebui returnate după trecerea liniei de finiș.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

3. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

 4.1. Titluri și premii

Premiile simbolice vor fi acordate participanților în următoarele categorii:

·         5-6 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

·         7-8 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

·         9-10 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete 

·         11-13 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc în conformitate cu programul oficial anunțat pe site.

SECȚIUNEA NR. 5. „CAMPIONATUL DE TRIATLON KIDS”

1.Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția „Campionatul de Triatlon Kids” va avea loc sâmbătă, 25 iunie 2022, în Parcul Valea Morilor (zona și traseele competiției sunt marcate pe harta oficială, afișată pe site-ul evenimentului).

2. FORMATUL COMPETIȚIEI

2.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice copil implicat în triatlon, înot sau alergare, a cărui stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

Categoriile de vârstă pentru participarea la „KIDS Triathlon Triumph”:

• 7-8 ani

• 9-10 ani

• 11-13 ani

Vârsta participanților se stabilește pentru data de 26.06.2022.

2.2. Distanțele curselor

Participanții urmează să depășească următoarele distanțe:

- Înot - 200 m

- Ciclism - 2,5 km

- Alergare - 1 km

2.3. Traseul competiției:

Traseul, pe care se va desfășura competiția, va fi protejat de garduri de 2 metri, benzi cu semnal și conuri. Organizatorii vor avea grijă ca mareșalii traseului să fie în puncte prestabilite înainte de începerea cursei. Mareșalii vor fi responsabili pentru depășirea traseului în siguranță deplină pentru toți concurenții, precum și pentru respectarea regulilor prevăzute în prezentul Regulament.

Participanții care nu vor respecta traseul oficial sau vor „tăia din distanță” în orice mod (se vor deplasa pe un traseu, care le va oferi avantaje competitive), vor fi descalificați.

Harta oficială detaliată a traseului competiției este plasată pe site-ul evenimentului în secțiunea „Harta”.

2.3.1 Traseu etapei de înot

Etapa de înot se va desfășura în lacul din parcul Valea Morilor, iar startul va fi dat pe plajă. Startul va fi comun pentru toți participanții la cursă. Traseul etapei de înot va avea forma unui dreptunghi.

2.3.2. Zona de tranzit:

Zona de tranzit va fi comună atât pentru înot și ciclism, cât și pentru ciclism și alergare. Intrarea și ieșirea din zona de tranzit vor fi păzite. Va fi permis doar accesul participanților.

EXPLICAREA PRIVIND PĂZIREA ZONEI DE TRANZIT:

1. Supraveghere video;

2. Accesul va fi permis numai pe baza numărului de bicicletă;

3. Zona va fi păzită de serviciul de securitate.

Plasarea bicicletelor în zona de tranzit se va efectua în conformitate cu programul oficial. Din motive de securitate, în zona de tranzit nu se va permite de intrat după expirarea unui anumit interval de timp, cu excepția participanților, care se află în zonă pe parcursul cursei, chiar dacă startul cursei la care participă încă nu a fost dat. Bicicleta trebuie plasată în segmentul suportului, special alocat în funcție de numărul de participare și de cursa, la care participă sportivul. Suportul pentru biciclete va fi marcat cu semne, care vor indica o serie de numere pentru fiecare segment, în care va putea plasa bicicleta.

2.3.3 Traseul etapei de ciclism

De-a lungul traseului etapei de ciclism, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 2,5 km și va trebui parcurs o singură dată.

Depășirea

- Se va considera că un sportiv a depășit pe altul, atunci când roata din față a depășit-o pe cea din spate a adversarului;

- Sportivii vor trebui să se deplaseze doar pe o parte a drumului, pentru a permite depășirea și a nu bloca pe alți sportivi 

2.3.4 Traseul etapei de alergare

De-a lungul traseului, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 1 km și va trebui să fie depășit o singură dată.

2.4. Înregistrarea

Înregistrarea participanților se face prin completarea formularului on-line de pe site-ul www.triumph.md. Locurile nu pot fi transferate, iar contribuțiile bănești nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de 8 ani.

Atenție! Numărul participanților este limitat. La atingerea limitei locurilor disponibile, înregistrarea se va încheia automat. Formularele în care nu au fost completate toate datele, precum și înregistrările neachitate, vor fi considerate incomplete și vor fi anulate.

2.5. Costul participării:

• Costul participării este de 400 de lei.

• Cu două săptămâni înainte de competiție, costul se va ridica până la 5400 de lei;  

2.7. Echipamentul și condițiile Competiției. Numerele de participare

Participanții vor participa la Competiție, folosind propriul echipament. În timpul competiției, participanții sunt sfătuiți să poarte echipamentul adecvat condițiilor meteorologice curente.

Numerele de participare și cipul de cronometrare vor fi puse la dispoziție de către organizatori și vor fi înmânate concurenților după completarea și semnarea Declarațiilor de răspundere.

 Numărul de participare va fi prevăzut cu elastic și va trebui purtat pe spatele fiecărui concurent la proba de ciclism, apoi întors pentru a fi în zona pieptului/abdomenului la proba de alergare, astfel încât să fie vizibil. Numărul de participare nu poate fi alterat (tăiat, decupat, împăturit) sau acoperit în nici un fel.

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toți concurenții etapei de ciclism.

Bicicletele acceptate sunt cele cu profil de triatlon, cursiere, MTB și ciclocros. Ele trebuie să fie în stare bună cu frâne funcționale la ambele roți.

Nu sunt permise bicicletele TT, aerobarurile, precum și prezența roților auxiliare.

2.8. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții  sunt afișate pe pagina programului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

2.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se efectuează în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire, folosind cipul de cronometrare de tip brățară, se va cronometra timpul în care fiecare participant va reuși să parcurgă întregul traseu. Cipurile vor trebui returnate după trecerea liniei de finiș.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

3. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

3.1. Titluri și premii

Premiile simbolice vor fi acordate participanților în următoarele categorii:

·         8-10 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

 

·         11-13 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

 

·         14-15 ani:

Locurile 1, 2, 3 băieți

Locurile 1, 2, 3 fete

Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc în conformitate cu programul oficial anunțat pe site.

 SECȚIUNEA NR. 6. „CAMPIONATUL DE TRIATLON”

 1. Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția „Campionatul de Triatlon” va avea loc în ziua de duminică, 26 iunie 2022, în Parcul Valea Morilor (zona și traseele competiției sunt marcate pe harta oficială, afișată pe site-ul evenimentului).

2. FORMATUL COMPETIȚIEI 

2.1. Participanții și desfășurarea Competiției

La această Competiție poate participa orice persoană implicată în triatlon, înot sau alergare, a cărei stare de sănătate îi permite să participe la această competiție.

 Vârsta minima de participare este de:

-   De la 16 ani la distanța „Olimpică” (individuală sau de ștafetă);

-   De la 14 ani la distanța „Super Sprint”;

Participanții la această competiție se pot înscrie la una dintre cursele individuale sau de ștafetă:

 • Curse individuale:

 1. Distanța „Super Sprint”

 2. Distanța „Olimpică”

 • Cursă de echipă (ștafetă din trei persoane):

 1. Distanța „Olimpică”

2.2. Distanțe de parcurs 

Concurenții vor trebui să parcurgă următoarele distanțe în funcție de cursa la care participă:

Distanța „Super Sprint”:

400 m de înot + 10 km de ciclism + 2,5 km de alergare;

Distanța „Olimpică”:

1500 m de înot + 40 km de ciclism + 10 km de alergare;

2.3. Traseul competiției. Reguli de depășire a distanței

Traseul, pe care se va desfășura competiția, va fi protejat de garduri de 2 metri, benzi cu semnal și conuri. Organizatorii vor avea grijă ca mareșalii traseului să fie în puncte prestabilite înainte de începerea cursei. Mareșalii vor fi responsabili pentru depășirea traseului în siguranță deplină pentru toți concurenții, precum și pentru respectarea regulilor prevăzute în prezentul Regulament.

Participanții care nu vor respecta traseul oficial sau vor „tăia din distanță” în orice mod (se vor deplasa pe un traseu, care le va oferi avantaje competitive) vor fi descalificați.

Harta oficială detaliată a traseului competiției este plasată pe site-ul evenimentului în secțiunea „Harta”.

2.3.1 Traseul etapei de înot

Etapa de înot se va desfășura în lacul din parcul Valea Morilor, iar startul va fi dat pe plajă. Startul va fi comun pentru toți participanții la cursă. 

În cazul schimbării vremii, a vântului puternic, ploilor abundente și a temperaturilor scăzute, delegații tehnici și medicali pot decide sa modifice lungimea traseului competiției de înot sau să adopte noi prevederi referitoare la utilizarea costumului de neopren. Decizia finală se va lua cu o oră înainte de începerea competiției și va fi comunicată sportivilor de către delegatul tehnic.   

Căștile de înot sunt emise de către organizatori. Acestea trebuie să fie îmbrăcate înainte de începerea etapei de înot. Este strict interzisă utilizarea altor căști de înot, precum și înotul fără cască.

După încheierea etapei de înot, toate accesoriile legate de aceasta (costumul de înot, ochelarii, casca, etc.) trebuie plasate în cutia cu numărul corespunzător celui de participare din zona de tranzit.

Cut off- 60min (30min – Super Sprint).

2.3.2. Zona de tranzit

Zona de tranzit este comună atât pentru înot și ciclism, cât și pentru ciclism și alergare.

Începând cu momentul lăsării bicicletelor în zona de tranzit, acolo pot rămâne doar sportivii, voluntarii și organizatorii. Antrenorii, rudele și spectatorii nu se pot afla acolo.

Deplasarea în zona de tranzit este strict definită. În timpul mișcării, este necesar de ghidat după schema de tranzit, simbolurile desenate și instrucțiunile voluntarilor.

 Se permite atașarea de bicicletă a încălțămintei pentru ciclism (dacă este atașată pedalelor) și a căștii.

Bicicleta se lasă pe suportul bicicletei strict în locul indicat pe numărul participantului. Bicicleta se atârnă de șa.

EXPLICAREA PRIVIND PĂZIREA ZONEI DE TRANZIT:

1. Supraveghere video;

2. Accesul va fi permis numai pe baza numărului de bicicletă;

3. Zona va fi păzită de serviciul de securitate.

Plasarea bicicletelor în zona de tranzit se va efectua în conformitate cu programul oficial. Din motive de securitate, în zona de tranzit nu se va permite de intrat după expirarea unui anumit interval de timp, cu excepția participanților, care se află în zonă pe parcursul cursei, chiar dacă startul cursei la care participă încă nu a fost dat. Bicicleta trebuie plasată în segmentul suportului, special alocat în funcție de numărul de participare și de cursa, la care participă sportivul. Suportul pentru biciclete va fi marcat cu semne, care vor indica o serie de numere pentru fiecare segment, în care va putea plasa bicicleta.

Amplasarea bicicletei într-un alt segment de pe suport decât cel alocat, atât înainte de cursă cât și la tranziția T2, va fi penalizată cu un avertisment, dacă concurentul corectează acest lucru înainte de ora startului, sau cu o penalizare de 10 secunde pentru distanța „Super Sprint” și 20 de secunde pentru distanța „Olimpică”.

Bicicletele vor putea fi luate din zona de tranzit doar după ce ultimul concurent din tot evenimentul va finaliza cursa. Ora aproximativă este de 3 ore și jumătate de la ultimul start. Ora exacta va fi anunțată de către arbitri și MC-ul evenimentului.

 Bicicletele trebuie luate din zona de tranzit în maximum o oră de la momentul în care ultimul concurent a terminat cursa. În cazul în care sportivii nu se vor prezenta pentru a-și lua bicicleta în acest timp, organizatorii pot percepe o taxă pentru mutarea și depozitarea acesteia.

 a) T1 – dinspre etapa de înot, spre etapa de ciclism.

După depășirea etapei de înot, sportivii trebuie să găsească singuri suportul din zona de tranzit și să-și scoată bicicletele de pe el.

Mersul pe bicicletă în zona de tranzit este interzisă; sportivii se pot deplasa numai lângă bicicletă. Se pot urca pe bicicletă doar în afara zonei de tranzit. Acest loc este indicat de o bandă pe pământ și este marcată MOUNT ZONE. În apropiere va fi un voluntar, care va anunța despre sfârșitul zonei de tranzit.

b) T2 – dinspre etapa de ciclism, spre etapa de alergare.

În mod similar, intrarea pe bicicletă în zona de tranzit este interzisă. Înainte de a intra, este necesar să vă dați jos de pe bicicletă în locul desemnat ca DISMOUNT ZONE și să intrați în zona de tranzit prin deplasarea lângă bicicletă.

După depășirea etapei de ciclism, bicicleta trebuie lăsată pe suportul pentru biciclete, strict în locul său.

Nerespectarea regulilor presupune o pedeapsă în conformitate cu prezentul Regulament.

3.3.3 Traseul etapei de ciclism

De-a lungul traseului etapei de ciclism, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de aproximativ 3,08 km și va trebui parcurs de 13 ori pentru distanța „Olimpic” (40,04 km), și de două trei ori pentru distanța „Super Sprint” (9,50 km).

Numărarea cercurilor revine în totalitate concurenților. Dacă la validarea rezultatelor se va dovedi că aceștia nu au parcurs numărul complet de cercuri, vor fi descalificați.

Cut off - 100 min (40 min – Super Sprint).

Drafting / Rulajul în trenă / Deplasarea într-un buzunar aerodinamic

Rulajul în trenă este permis.

Buzunarul aerodinamic reprezintă un dreptunghi de 3 metri lățime, 8 metri lungime pentru biciclete și de 5 metri lățime și 35 de metri lungime pentru vehicule (motociclete). Lungimea este măsurată de la roata din față a unei biciclete sau a unei roți auto. Lățimea dreptunghiului va fi centrată la mijlocul bicicletei sau vehiculului din față.

Atenție! Este interzis drafting-ul în spatele unui reprezentant al sexului opus.

Depășirea

- Se va considera că un sportiv a depășit pe altul, atunci când roata din față a depășit-o pe cea din spate a adversarului;

- Sportivii vor trebui să se deplaseze doar pe o parte a drumului, pentru a permite depășirea și a nu bloca pe alți sportivi.

2.3.4 Traseul etapei de alergare

De-a lungul traseului, traficul rutier va fi complet blocat.

Un cerc al traseului va fi de 2,5 km și va trebui parcurs de patru ori pentru distanța „Olimpică” (10 km) și o dată pentru distanța „Super Sprint” (2,5 km).

Numărarea cercurilor revine în totalitate concurenților. Dacă la validarea rezultatelor se va dovedi că aceștia nu au parcurs numărul complet de cercuri, vor fi descalificați. 

De-a lungul traseului de alergare vor fi amplasate pit-stopuri. Conform hărții oficiale, pe un cerc de 2,5 km va fi amplasat un singur pit-stop.

Cut off - 80 min (25 min – „Super Sprint”).

2.3.5 Zona de penalizare / Penalty box

Zona de penalizare va fi amplasată pe traseul de alergare, în conformitate cu harta oficială. Aceasta este concepută pentru penalizările de timp, impuse de către experții tehnici pentru etapa de înot, zona de tranzit, etapa de ciclism sau cea de alergare.

Numerele participanților penalizați vor fi transmise arbitrilor din zona specială (Penalty box), care se va afla pe traseul etapei de alergare. Numerele participanților penalizați vor fi înscrise pe o tablă specială în zona de penalizare. Prin urmare, participantul este responsabil pentru executarea timpului de penalizare în zona desemnată. Acesta se poate opri în zona de penalizare la orice cerc de alergare. După ce va petrece timpul alocat în zona de penalizare, numărul său va fi șters de pe lista numerelor penalizate de către organizatori. În cazul în care sportivul nu și-a executat pedeapsa în zona de penalizare, acesta va fi descalificat.

2.3.6. Executarea unei penalizări de timp

Se face prin oprirea completă în dreptul oficialului tehnic din această zonă, care va începe numărarea timpului de penalizare. Dacă sportivul se mișcă în timpul servirii penalizării (nefiind permisă nici alergarea pe loc), oficialul tehnic va opri numărătoarea pana când acesta nu va înceta să se miște.

Penalizarea poate fi servita oricând dorește sportivul, atâta timp cât o face înainte de trecerea liniei de finiș. Dacă sportivul are de servit mai multe penalizări, atunci poate opta pentru a le executa pe toate odată sau pe rând.

Neexecutarea tuturor penalizărilor de timp duce la descalificare.

Iată care este sistemul de sancțiuni al competițiilor FTRM:

- avertizarea verbală - nu este pedepsită în niciun fel și servește la corectarea acțiunilor sportivilor cu încălcări minore;

- prima încălcare (cartonaș galben) – o pedeapsă de timp 20 de secunde (pentru distanța „Super Sprint”) și de 1 minut (pentru distanța „Olimpică”);

- a doua încălcare (cartonaș galben) - o pedeapsă de timp de 1 minut (pentru distanța „Super Sprint”) și de 2 minute (pentru distanța „Olimpică”);

- a treia încălcare (cartonaș galben) - descalificare;

- o încălcare gravă a regulilor (cartonaș roșu) - descalificare instantanee.

Iată care este sistemul de gradare al penalităților după severitate la etapele competiției: 

Etapa de înot:

 •  Pedeapsă (cartonaș galben):

- start fals;

- reducerea distanței până la geamanduri (în funcție de mărimea reducerii, cartonaș galben sau roșu);

- lipsa căștii de înot;

- ascunderea numărului de participare;

 • Pedeapsă (cartonaș roșu, descalificare):

- utilizarea mijloacelor improvizate interzise pentru înot (înotătoare, mâneci, mănuși, etc.);

- agresivitate deliberată în raport cu alți sportivi, spectatori, voluntari, arbitri;

- ignorarea cerințelor arbitrilor;

Etapa de ciclism:

 • Pedeapsă (cartonaș galben):

- deplasarea pe bicicletă în zona de tranzit;

- încălcarea regulilor privind interzicerea drafting-ului,

- participarea cu trunchiul gol la etapa de ciclism;

- aruncarea gunoiului în afara punctelor de alimentare;

 • Pedeapsă (cartonaș roșu, descalificare):

- reducerea intenționată a distanței;

- participarea fără cască la etapa de ciclism;

- ignorarea cerințelor arbitrilor;

- utilizarea asistenței tehnice și a ajutorului de orice natură fără permisiunea organizatorilor;

- utilizarea echipamentelor interzise;

- agresivitate deliberată în raport cu alți sportivi, spectatori, voluntari, arbitri;

Etapa de alergare:

 • Pedeapsă (cartonaș galben):

- participarea cu trunchiul gol la etapa de alergare;

- utilizarea asistenței necoordonate de către organizatori;

 • Pedeapsă (cartonaș roșu, descalificare):

- reducerea intenționată a distanței;

- ignorarea cerințelor arbitrilor;

- agresivitate deliberată în raport cu alți sportivi, spectatori, voluntari, arbitri;

Zona de tranzit:

 • Pedeapsă (1 minut în penalty box):

- dezgolire completă;

- deplasarea pe bicicletă în zona de tranzit;

 • Pedeapsă (cartonaș roșu, descalificare):

- ignorarea cerințelor arbitrilor;

- agresivitate deliberată în raport cu alți sportivi, spectatori, voluntari, arbitri;

3. ȘTAFETA:

Există două opțiuni de participare a sportivilor la competiție: individuală și în grup (ștafeta). În cazul participării individuale, fiecare sportiv își depășește independent toată distanța triatlonului. În cazul participării în grup, etapele competiției sunt depășite în mod succesiv de către trei sportivi.

Echipa poate fi formată din trei sportivi de orice sex. Primul atlet depășește etapa de înot, al doilea - etapa de ciclism și al treilea – etapa de alergare. Timpul total al echipei se calculează de la startul primului membru al echipei și se încheie cu finalizarea distanței de către cel de-al treilea sportiv. La schimbarea membrilor între etape, timpul nu se oprește.

Transmiterea ștafetei are loc în zona specială „Relay”, care este situată la intrarea în zona de tranzit. Cipul electronic este îmbrăcat de către participantul, care primește ștafeta, imediat după ce i-a fost transmisă în zona specială „Relay”. La traversarea liniei de sincronizare, cipul trebuie fixat pe picior pentru a calcula timpul.

Membrii echipei care participă la etapa de ciclism trebuie să aștepte transmiterea ștafetei în zona specială „Relay”. Cu toate acestea, ei trebuie să fie fără căști. Participantul care a depășit etapa de înot trebuie să-i transmită cipul participantului, care urmează să participe la etapa de ciclism, care, la rândul său, trebuie să-l pună pe picior atunci când intră în zona de tranzit. După aceasta, participantul la etapa de ciclism se îndreaptă spre zona de tranzit, aleargă până la suportul pentru biciclete, își pune casca, lăsată din timp în zona de tranzit și părăsește zona, în conformitate cu planul de mișcare prin aceasta.

Membrii echipei care participă la etapa de alergare trebuie să aștepte participanții în în zona specială „Relay” a etapei de ciclism. Participanții la etapa de ciclism trebuie să intre în zona de tranzit, să pună bicicletele pe suport și să lase acolo căștile pentru biciclete. Apoi, în zona specială „Relay”, participantul la etapa de ciclism trebuie să scoată și să transmită cipul participantului la etapa de alergare, care îl așteaptă la ieșirea din zonă. Participantul la etapa de alergare îmbracă cipul în zona specială „Relay” și pornește să depășească distanța.

 În cazul în care transferul ștafetei are loc neintenționat în afara zonei de transfer, echipa primește o penalizare de 10 secunde, care trebuie să fie servită în zona de penalizare. Dacă transferul ștafetei a fost făcut în mod deliberat în afara zonei de transfer, echipa este descalificată;

Dacă transmiterea ștafetei nu a avut loc, echipa este descalificată;

Timpul final al echipei începe cu startul primului membru al echipei și se termină cu finalizarea distanței de către cel de-al treilea sportiv. Timpul este contorizat continuu și numărătoarea inversă nu este întreruptă între sportivi;

4. Înregistrarea

Înregistrarea participantului se realizează pe site-ul oficial www.triumph.md. Locurile nu pot fi transferate, iar taxele de participare nu se returnează.

Înregistrarea nu este permisă persoanelor, care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

4.1. Costul participării:

Campionatul de Triatlon SUPER SPRINT: 

400 MDL (≈20 EURO) – până la 13.04.2022,

600 MDL (≈30 EURO) – începând cu 14.04.2022 - 25.05.2022,

700 MDL (≈35 EURO) - începând cu 26.05.2022 - 20.06.2022,

1100 MDL (≈55 EURO) – începând cu 21.06.2022 - 25.06.2022


Campionatul de Triatlon OLYMPIC: 

600 MDL (≈35 EURO) – până la 13.04.2022,

800 MDL (≈40 EURO) – începând cu 14.04.2022 - 25.05.2022,

900 MDL (≈45 EURO) - începând cu 26.05.2022 - 20.06.2022,

1300 MDL (≈65 EURO) – începând cu 21.06.2022 - 25.06.2022,


Campionatul de Triatlon  RELAY OLYMPIC:  

1000 MDL (≈50 EURO) – până la 13.04.2022,

1200 MDL (≈60 EURO) – începând cu 14.04.2022 - 25.05.2022,

1300 MDL (≈65 EURO) - începând cu 26.05.2022 - 20.06.2022,

1800 MDL (≈90 EURO) – începând cu 21.06.2022 - 25.06.2022


Campionatul de Triatlon KIDS : 

400 MDL (≈20 EURO) – până la 20.06.2022,

500 MDL (≈25 EURO) – începând cu 21.06.2022 - 25.06.2022

 

Atenție! Pentru a participa la cursa individuală „Olimpică”, este nevoie de o licență de triatlonist.

Licența pentru perioada competiției „Campionatul de Triatlon 2022” costă 40 de lei și poate fi achiziționată la emiterea pachetului de start în cortul de înregistrare.

De asemenea, puteți achiziționa și o licență anuală.

Licența Federației de Triatlon din Republica Moldova este necesară pentru înregistrarea:

• la competițiile internaționale (campionate oficiale la nivel mondial și european);

• la diferite starturi comerciale de diverse serii de triatlon;

• la competițiile naționale.

Cererea de licență trebuie să fie aplicată la ftrm.md cu cel puțin două săptămâni înainte de competiția „Campionatul de Triatlon 2022”.

 Licența este valabilă timp de un an. Costul unei licențe anuale este de 400 de lei.

3.7. Echipamentul și condițiile Competiției. Numerele de participare

Sportivii vor participa la Competiție, folosind propriul echipament. În timpul competiției, participanții sunt sfătuiți să poarte echipamentul adecvat condițiilor meteorologice curente.

 Numerele de participare și cipul de cronometrare vor fi puse la dispoziție de către organizatori și vor fi înmânate concurenților după completarea și semnarea Declarațiilor de răspundere.

 Numărul de participare va fi prevăzut cu elastic și va trebui purtat pe spatele fiecărui concurent la proba de ciclism, apoi întors pentru a fi în zona pieptului/abdomenului la proba de alergare, astfel încât să fie vizibil. Numărul de participare nu poate fi alterat (tăiat, decupat, împăturit) sau acoperit în nici un fel.

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toți concurenții etapei de ciclism.

Bicicletele acceptate sunt cele cu profil de triatlon, cursiere, MTB și ciclocros. Ele trebuie să fie în stare bună cu frâne funcționale la ambele roți.

Nu sunt permise bicicletele TT, aerobarurile, precum și prezența roților auxiliare.

4.3. Forță majoră:

În cazul în care etapa de înot este imposibil de desfășurat din cauza unor circumstanțe de forță majoră (inundații, viteza vântului mai mare de 15 m / s, poluarea apei cu substanțe periculoase pentru sănătatea sportivilor, etc.), cursa se va desfășura în următoarele formate: „alergare 5 km – ciclism 45 km - alergare 10,5 km”; „alergare 2,5 km - ciclism 22,5 km - alergare 5,25 km”, În acest caz, participantul are dreptul să refuze să participe în continuare la competiție, însă taxa de participare deja nu îi va mai fi returnată.

4.4. Startul și limitele de timp

Ora startului și limitele de timp ale fiecărei competiții  sunt afișate pe pagina programului.

Programul poate fi schimbat. În acest caz, se va anunța în prealabil.

4.5 Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se efectuează în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire, folosind cipul de cronometrare de tip brățară, se va cronometra timpul în care fiecare participant va reuși să parcurgă întregul traseu. Cipurile vor trebui returnate după trecerea liniei de finiș.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

3.9.1. Categorii de vârstă (numai pentru distanta „Olimpică”)

 • bărbați, vârsta de la 16 până la 18
 • bărbați, vârsta de la 19 până la 29
 • bărbați, vârsta de la 30 până la 39
 • bărbați, vârsta de la 40 până la 49
 • bărbați, vârsta de la 50 până la 59
 • bărbați, vârsta de la 60 până la 69
 • bărbați, vârsta 70+
 • femei, vârsta de la 16 până la 18
 • femei, vârsta de la 19 până la 29
 • femei, vârsta de la 30 până la 39
 • femei, vârsta de la 40 până la 49
 • femei, vârsta de la 50 până la 59
 • femei, vârsta de la 60 până la 69
 • femei, vârsta 70+

Participanții care au ocupat un loc de frunte în categoria ABSOLUT nu se premiază în categoria „Age Group”.  

5. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

 5.1. Titluri și premii

Vor exista 2 categorii principale pentru fondul de premiere:

 „ABSOLUT”: Premiile vor fi anunțate înainte de începerea Competiției. În afară de premii, câștigătorii vor primi și diplome.

locurile 1-3, feminin și masculin, la distanța „Olimpică”;

locurile 1-3, feminin și masculin, la distanța „Super Sprint”;

locurile 1-3, echipe feminine, masculine și mixte, la ștafetă;

„AGE GROUP” (concurenții amatori) – în cadrul distanței „Olimpice”, participanții vor fi premiați cu locurile I, II și III din fiecare categorie de vârstă conform articolului 2.9, cu următoarele precizări:

 • în cadrul distanțelor individuale „Super Sprint” și „Olimpică”, premierea locurilor I, II și III va avea loc doar dacă în fiecare categorie de vârstă vor fi înregistrați cel puțin 5 participanți. În caz contrar, se vor premia doar cei care au ocupat locul I;

Toți participanții vor primi certificate electronice de participare.

Ceremonia oficială de decernare a premiilor va avea loc conform programului oficial anunțat pe site.

Atenție! Dacă în categoria „Relay” nu se vor înregistra cel puțin cinci echipe, organizatorii își rezervă dreptul de a premia doar echipa, care a ocupat primul loc.